ABBVIE VÕRGU-PRIVAATSUSTEADE

Jõustumiskuupäev: 5/25/2018. Uuendatud: Juuli 2019

Selles võrgu-privaatsusteates (edaspidi: privaatsusteade) selgitatakse, kuidas AbbVie selles võrgu-privaatsusteates (edaspidi: privaatsusteade) selgitatakse, kuidas AbbVie Biopharmaceuticals GmbH, Rӓvala pst 4, 10143 Tallinn, Eesti, (edaspidi: AbbVie) töötleb isikuandmeid, mida ta kogub ja saab kasutajatelt AbbVie kontrolli all olevate vormide, veebisaitide, mobiilisaitide, mobiilirakenduste ja muude digitaalsete ning võrguühenduseta teenuste kaudu, kus viidatakse sellele privaatsusteatele (edaspidi koos: AbbVie teenused).

KOKKUVÕTE

Selles kokkuvõtlikus osas antakse meie privaatsusteate lühiülevaade. Täpsema teabe saamiseks lugege läbi kogu privaatsusteade, mis on toodud allpool.

Teave, mida kogume

Kuidas me teie andmeid kasutame?

Millistel juhtudel jagame teie andmeid?

Teie võimalused seoses privaatsusega

Turvalisus

Meie veebisaitide kasutamine üle maailma

Meie privaatsusteate muudatused

Teave, mida kogume

 • Teave, mille esitate. Isiku- ja terviseandmed, mille esitate, kui registreerute meie toodete ja teenuste kasutajaks, vastate küsimustikele või uuringutele või võtate ühendust AbbVie klienditeenindusega.
 • Automaatselt kogutav teave. Jälgimistehnoloogia, näiteks küpsiste abil võidakse automaatselt koguda teie IP-aadressi ja niisugust teavet AbbVie teenuste teiepoolse kasutamise kohta, mille järgi ei saa isikut tuvastada. On võimalik seadistada veebibrauser kõigist küpsistest keelduma, ent küpsised võivad teha võimalikuks mõne veebisaidi olulise funktsiooni kasutamise, mis ei pruugi toimida, kui küpsistest keeldute.
 • Muudest allikatest kogutav teave. Võime ühitada teie kohta AbbVie teenuste kaudu saadud teabe, võrgust väljas ja äriühinguvälistelt isikutelt kogutud teabe.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin »

Kuidas me teie andmeid kasutame?

AbbVie kasutab kogutavat teavet mitmel eesmärgil, peamiselt:

 • et pakkuda teile AbbVie programme ja teenuseid, mida soovite; 
 • et kohandada ja parandada teie AbbVie teenuste kasutuskogemust;
 • et üldiselt muuta paremaks meie tooteid ja AbbVie teenuseid  ning muudel ettevõtte ärieesmärkidel.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin »

Millistel juhtudel jagame teie andmeid?

AbbVie ei müü ega avalikusta teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta temaga mitteseotud kolmandatele isikutele, välja arvatud:

 • sidusettevõtjatele ja kolmandatele teenuseosutajatele teenuste ja teabe pakkumiseks meie veebisaitidel, sealhulgas veebiturunduseks ja -reklaamiks, ning meie äritegevuse toetamiseks. Me nõuame, et niisugused isikud töötleksid isikuandmeid asjakohaste lepingus sätestatud privaatsus- ja turvanõuete ning selle privaatsusteate kohaselt.
 • Teisele äriühingule seoses mõne meie tootesarja või üksuse müügi või võõrandamisega, mis hõlmab ühe või mitme AbbVie teenuse kaudu osutatavaid teenuseid;
 • juhtivatele reguleerivatele asutustele või muul juhul, kui on vajalik, et AbbVie täidaks juriidilist kohustust või nõuet.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin »

Teie võimalused seoses privaatsusega

Võite alati meiega ühendust võtta, kui teil tekib küsimusi selle privaatsusteate või isikuandmete kohta, mida teie kohta kogume. Palun esitage oma privaatsusega seotud päringud siin.

Teise võimalusena võite saata kirja aadressil Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Saksamaa (saaja: EL-i andmekaitseametnik).

Lisateabe saamiseks klõpsake siin »

Turvalisus

AbbVie tagab isikuandmete kaitsmiseks ja turvamiseks asjakohased turvamehhanismid ning tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, aga kui jagate isikuandmeid võrgus, on alati olemas teatav risk, et teie teabele võib juurdepääsu saada volitamata kolmas isik.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin »

Meie veebisaitide kasutamine üle maailma

Isikuandmete edastamist AbbVie Biopharmaceuticals GmbH, selle Ameerika Ühendriikides asuva emaettevõtja AbbVie Inc. ja muude AbbVie sidusettevõtjate vahel reguleerib AbbVie sidusettevõtjate vaheline andmete edastamise leping, mis tugineb EL-i näidislepingutele andmete edastamise kohta vastutavatele töötlejatele. 

Lisateabe saamiseks klõpsake siin »

Meie privaatsusteate muudatused

Vaadake seda privaatsusteadet korrapäraselt, sest võime aeg-ajalt muuta või uuendada privaatsusteate osi, järgides kõiki kohaldatavaid nõusoleku saamise nõudeid. Mis tahes muudatused postitakse kiiresti sellel leheküljel ja koos sellega lisatakse lehekülje ülaossa uus jõustumiskuupäev.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin »

ABBVIE VÕRGU-PRIVAATSUSTEADE

Selles võrgu-privaatsusteates (edaspidi: privaatsusteade) selgitatakse, kuidas AbbVie Biopharmaceuticals GmbH, Rӓvala pst 4, 10143 Tallinn, Eesti, (edaspidi: AbbVie) töötleb isikuandmeid, mida ta kogub ja saab kasutajatelt AbbVie kontrolli all olevate vormide, veebisaitide, mobiilisaitide, mobiilirakenduste ja muude digitaalsete ning võrguühenduseta teenuste kaudu, kus viidatakse sellele privaatsusteatele (edaspidi koos: AbbVie teenused).

VÕRGUS KOGUTAVA TEABE LIIGID

Selles jaotises kirjeldatakse isikuandmete liike, mida võime koguda või saada ajal, mil kasutate AbbVie teenuseid selles jaotises kirjeldatu kohaselt. Need hõlmavad nii andmeid, mille meile esitate, kui ka andmeid, mida kogume automaatselt, kui kasutate AbbVie teenuseid.

Selles privaatsusteates tähendavad „isikuandmed“ kõiki andmeid, mis on seotud teie kui tuvastatud või tuvastatava isikuga. Isikuandmete näited on nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Kui need andmed ühitatakse mis tahes tervise- või meditsiinilise seisundi andmetega, nimetame tulemusena saadud teavet „terviseandmeteks“. Me kogume teie terviseandmeid AbbVie teenuste kaudu üksnes teie nõusolekul või kui seda nõuab seadus.

Teie esitatav teave
Suure osa AbbVie teenuste kaudu pakutava teabe saamiseks ei pea te registreeruma teenuse või programmi kasutajaks. Osa meie sisust on siiski kättesaadav ainult registreerunud või tuvastatud kasutajatele ja sel juhul on teile teenuse osutamiseks nõutav, et seaksite sisse profiili või esitaksite enda kohta konkreetseid andmeid.

Isikuandmed, mille esitate registreerumise ajal või küsimustikele vastates

AbbVie kogub isikuandmeid, mille esitate AbbVie teenustes näiteks registreerimisvormi kaudu, et registreeruda AbbVie programmide või teenuste kasutajaks, saada turundustooteid ja -teavet, võtta ühendust AbbVie klienditeenindusega või vastata AbbVie küsimustikele või uuringutele. See võib hõlmata järgmist:

 • nimi;
 • kontaktandmed, näiteks teie aadress, telefoninumber või e-posti aadress;
 • registreerimisandmed, näiteks teie kasutajanimi ja parool;
 • tervise-, kindlustus- või demograafilised andmed tingimusel, et annate oma nõusoleku, patsiendi tugiprogrammi, uuringu või küsimustiku kontekstis;
 • sissetuleku- ja demograafilised andmed, kui taotlete rahalist abi mõne meie toote jaoks;
 • tasustamisandmed, kui osutate AbbVie'le teenust tervishoiutöötajana;
 •  tööhõive-, haridus- ja muud taustandmed, kui uurite AbbVie's tööle asumise kohta;
 • kutsetegevuse, kliinilise praktika ja haridusandmed, kui osalete AbbVie sponsitavas programmis, uurimistegevuses või uuringus tervishoiutöötajana.

Isikuandmed, mille esitate muu suhtluse käigus AbbVie'ga

Võite pöörduda AbbVie'sse küsimuste esitamiseks, oma probleemide arutamiseks või meie toodetega seotud probleemidest teatamiseks. Kui suhtlete AbbVie'ga või küsite AbbVie'st teavet, võidakse teilt paluda, et esitaksite oma kontaktteabe ning samuti kõik tervise- ja/või isikuandmed, mis on teie päringu korral asjakohased.

Andmed, mida võidakse koguda automaatselt
Kui kasutate AbbVie teenuseid, võime automaatselt koguda ka teatud kasutus- ja seadmeandmeid, nagu allpool kirjeldatud.

IP-aadress

Me võime registreerida teie arvuti või muu seadme internetiprotokolli (edaspidi: IP) aadressi, kui kasutate AbbVie teenuste veebisaiti. IP-aadress tuvastab elektroonikaseadme, mida kasutate veebisaitidele pääsemiseks. See võimaldab meil hoida sidet teie arvutiga, kui liigute ringi AbbVie teenustes, ning kohandada sisu.

Küpsised ja muu jälgimistehnoloogia

Samuti kogume teavet AbbVie teenuste teiepoolse kasutamise kohta jälgimistehnoloogia, näiteks küpsiste ja veebimajakate abil. Küpsis on kordumatu arvkood, mis edastatakse teie arvutisse, et jälgida teie huve ja eelistusi ning tunda teid ära naasva kasutajana. Veebimajakas on läbipaistev graafiline kujutis, mis paigutatakse veebisaidile, e-kirja või reklaami sisse, ja mis võimaldab jälgida näiteks kasutaja tegevust või veebisaidi liiklust. Selline tehnoloogia aitab meelde jätta teie eelistused ja võimaldab meil pakkuda teile sisu ja funktsioone, mis tõenäoliselt pakuvad teile kõige rohkem huvi nn klikivoo andmete alusel, mis näitavad teie eelnenud tegevust AbbVie teenuste saidil.

Veebisaidi analüütika jälgimiseks kasutame Google Analyticsit, Siteimprove'i ja Adobe Site Catalysti tingimusel, et annate oma nõusoleku. Kui te ei soovi, et Google Analytics kasutaks teie andmeid, võite installida brauseri lisandmooduli Google Analyticsist loobumiseks Google Analyticsist loobumise leheküljelt. Siteimprove'i kohta leiate loobumisklausli nende privaatsusavaldustest, vt https://siteimprove.com/en/privacy/ ja Adobe Site Catalysti jaoks võite kasutada aadressi https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Kui soovite lisateavet küpsiste ja muu jälgimistehnoloogia kohta, muu hulgas nende keelamise viise, vaadake veebisaiti http://youronlinechoices.eu/. Arvestage, et mõned küpsised on olulised meie veebisaitide toimimiseks ja nende kustutamine või keelamine vähendab veebisaidi toimimist.

Mobiilseadme jälgimine

Osa AbbVie teenustest on kättesaadavad kas mobiilirakenduste või mobiilisaitidena, mida saate kasutada mobiilseadmes. Kui kasutate AbbVie teenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks mobiilseadet, võime lisaks muudele ülalkirjeldatud andmetele koguda järgmisi mobiilseadmetele omaseid andmeid: seadme või reklaami-ID, seadme tüüp, riistvaratüüp, meediumipääsu reguleerimise aadress (MAC-aadress), rahvusvaheline mobiilseadme identifikaator (IMEI-kood), teie mobiilseadme operatsioonisüsteemi versioon, AbbVie teenusele juurdepääsuks või selle allalaadimiseks kasutatav platvorm (nt Apple, Google, Amazon, Windows), asukohaandmed ning kasutusandmed teie seadme ning AbbVie teenuste teiepoolse kasutamise kohta.

Muudest allikatest kogutavad andmed

Võime ühitada ühe AbbVie teenuse kasutamisel teie kohta kogutud andmed teiste AbbVie teenuste kasutamisel teie kohta kogutud andmetega. Samuti võime ühitada AbbVie teenuste kaudu teie kohta kogutud andmed võrgust väljas kogutud andmetega ning meile kolmandate isikute antud andmetega.

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME?

Me kasutame teie isikuandmeid, et pakkuda teile soovitud teenuseid, teiega suhelda, parandada teie AbbVie teenuste kasutuskogemust, oma tooteid ja teenuseid üldiselt paremaks muuta ja muudeks ettevõtte ärieesmärkideks, mida kirjeldatakse täpsemalt allpool.

Teie soovitud programmide ja teenuste pakkumine

Kui otsustate registreeruda mõne meie teenuse kasutajaks, kasutame isikuandmeid, mida AbbVie teenuste kaudu edastate, teie küsimustele vastamiseks, teie soovitud teenuste osutamiseks, optimaalse kasutuskogemuse pakkumiseks, oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ja/või teie nõusoleku alusel. 

Turundus

Võite ka otsustada, et soovite saada AbbVie'lt turundusteavet, näiteks AbbVie toodete või teenuste pakkumisi, meie toodete uuringutes osalemise kutseid või muid teateid ja pakkumisi. Sellistel juhtudel kasutame teie kontakt- ja muid isikuandmeid teile turundusteabe saatmiseks. Võite turundusteabe saamisest loobuda asjaomases turundusteates näidatud viisil. 

Kohandatud kasutuskogemus

Teie esitatud isikuandmeid võidakse kasutada kohandatud pakkumiste, teabe või teie huvide ja eelistuste järgi kohandatud teenuste loomiseks. Ka võime kasutada teie IP-aadressi ja andmeid, mida hangime automaatselt küpsiste või muu sarnase jälgimistehnoloogia kasutamise teel, et muuta hõlpsamaks AbbVie teenuste kasutamine ja neis navigeerimine ning samuti AbbVie teenustes pakutava sisu isikupärastamiseks, prognoosides, milline teave ja teenused võivad teile huvi pakkuda. Mõnel juhul kogume seda teavet teie nõusoleku kohaselt. Teistel juhtudel kogume seda teavet oma õigustatud ärihuvide jaoks, et optimeerida ja kohandada kasutuskogemust. 

Äritegevuse ja toodete parendamine

AbbVie analüüsib teie esitatud teavet oma õigustatud äritegevuse ja toodete parendamise huvide tarbeks, et avastada uusi asjaolusid, mis võiksid aidata AbbVie'l paremini mõista klientide vajadusi ning aidata parandada, arendada ja hinnata tooteid, teenuseid, materjale, programme ja raviviise. 

Teenuste analüütika ja parendamine

Me võime kasutada teie esitatud teavet ja teavet, mida AbbVie teenuste teiepoolse kasutamise kohta automaatselt kogume, et jälgida kasutaja liikumismustreid ja eelistusi oma õigustatud ärihuvide tarbeks AbbVie teenuse parendamise, analüütika ja optimeerimise jaoks.

Andmete kasutamine ja säilitamine

Säilitame isikuandmeid vaid nii kaua, kui on vajalik ülal nimetatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatavad seadused või õiguskord nõuab teisiti.

MILLISTEL JUHTUDEL JAGAME TEIE ANDMEID KOLMANDATE ISIKUTEGA?

Jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega vaid allpool kirjeldatud juhtudel. Me ei müü ega rendi isikuandmeid kolmandatele isikutele nende turunduseesmärkide tarbeks. 

Sidusettevõtjad, müüjad ja tarnijad

Meil on suhted erinevate müüjate ja tarnijatega, sealhulgas meie sidusettevõtetega, kes aitavad meid äritegevuses ja kellel on võib-olla vajalik omada AbbVie'le teenuste osutamise käigus juurdepääsu teie isikuandmetele. Me ei anna neile isikutele volitust kasutada teie isikuandmeid ühekski eesmärgiks, mis pole seotud AbbVie äritegevusega, ja me nõuame, et nad töötleksid teie AbbVie teenuste kaudu kogutavaid isikuandmeid kooskõlas asjakohaste lepingus sätestatud privaatsus- ja turvanõuete ning selle privaatsusteatega.

Ühiskaubamärgiga veebisaidid

Me võime teha koostööd teiste äriühingutega, et pakkuda teile sisu või teenuseid ühiskaubamärgi all. Ühiskaubamärgiga veebisaidil näete ekraanil nii AbbVie logo kui ka ühiskaubamärgi partneri logo. Ühiskaubamärgiga veebisaidil saadaolevate teenuste kasutamiseks peate võib-olla täitma võrgus uue registreerimisvormi ja seda registreerimisteavet võidakse jagada AbbVie ühiskaubamärgi partneritega. Peaksite lugema meie ühiskaubamärgi partnerite eraldi privaatsuspõhimõtteid, sest need võivad mõneti meie omadest erineda. Nende põhimõtete lugemine aitab teil teha teadliku otsuse, kas esitada oma teave sel veebisaidil.

Tootearuanded

Kui võtate AbbVie'ga ühendust seoses oma kogemusega mõne meie toote kasutamisel, võime kasutada teie antud teavet aruannete esitamiseks tööstusharu reguleerivatele asutustele ja nii, nagu seadus meilt muul viisil nõuab. Samuti võime kasutada seda teavet ühenduse võtmiseks ravimi väljakirjutanud arstiga, et järelkäsitleda meie toote kasutamisega seotud ootamatut sündmust.

Juriidilised õigused ja kohustused

Teatud piiratud asjaoludel võib AbbVie'l olla vajalik avalikustada teie isikuandmed, et täita juriidilist kohustust või nõuet, näiteks täita aruandekohustust meie juhtivatele reguleerivatele asutustele seoses meie farmaatsiatoodete ohutusega, või seoses mõne meie tootesarja või üksuse müügi või võõrandamisega, mis hõlmab ühe või mitme AbbVie teenuse kaudu osutatavaid teenuseid. Niisugusel juhul võtame meetmed, et teie isikuandmeid võimalikus ulatuses kaitsta. Samuti jätame endale õiguse kasutada isikuandmeid uurimiseks ja kasutajate vastutusele võtmiseks, kui on rikutud meie eeskirju või käitutud viisil, mis on ebaseaduslik või teisi või nende vara kahjustav.

LASTE PRIVAATSUS

AbbVie ei kogu ega kasuta AbbVie teenustes teadlikult otse lastelt pärinevaid isikuandmeid. Me ei luba teadlikult lastel meie tooteid tellida, meiega suhelda ega meie mis tahes võrguteenuseid kasutada. Kui olete lapsevanem ja saate teada, et teie laps on esitanud meile teavet, siis võtke meiega ühendust ühel allpool toodud viisidest ja me leiame koos teiega variandi selle probleemi lahendamiseks.

TEIE VÕIMALUSED SEOSES PRIVAATSUSEGA

Võite alati meiega ühendust võtta, kui teil tekib küsimusi selle privaatsusteate või isikuandmete kohta, mida teie kohta kogume. Kohaldatava andmekaitseseaduse järgi võib teil olla õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja/või neid parandada, tõkestada või kustutada, viia need üle teise vastutava töötleja juurde, oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (see ei mõjuta varasemate andmetöötlustoimingute õiguspärasust) või keelata oma isikuandmete igasugune kasutamine. Kui AbbVie ei ole suuteline esitama soovitud teavet või tegema soovitud muudatust, esitatakse teile niisuguse otsuse põhjused. Kohalike seaduste kohaselt on teil ka õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitseasutusele. Palun esitage oma privaatsusega seotud päringud siin.

Teise võimalusena võite saata kirja aadressil Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Saksamaa (saaja: EL-i andmekaitseametnik).

ANDMETURVE

AbbVie hoiab AbbVie teenuste kaudu kogutavate mis tahes isikuandmete turvamiseks kasutuses mõistlikud tehnilised, administratiivsed, organisatsioonilised ja füüsilised turvameetmed ja -mehhanismid. Siiski on alati olemas mõningane risk, et volitamata kolmas isik võib kinni püüda internetiedastuse või et keegi leiab viisi meie turvasüsteemidest möödapääsemiseks. Soovitame tungivalt olla interneti kaudu isikuandmeid edastades ettevaatlik, eriti kui tegu on terviseandmetega. AbbVie ei saa tagada, et volitamata kolmandad isikud ei saa juurdepääsu teie isikuandmetele, seetõttu peate kaaluma nii kasu kui ka riske, kui esitate AbbVie teenustes isikuandmeid.

LINGID KOLMANDATE ISIKUTE VEEBISAITIDELE JA SOTSIAALMEEDIA LISANDMOODULID

See privaatsusteade ei kehti AbbVie teenuste kohta, kus puudub selle privaatsusteate link, ega kolmanda isiku veebisaitide kohta, mille link võidakse anda AbbVie teenustes. AbbVie teenustes võivad kasutusel olla sotsiaalmeedia lisandmoodulid (nt Facebooki nupp „Meeldib“, nupp „Jaga Twitteris“), et saaksite hõlpsalt teistega teavet jagada. Kui kasutate AbbVie teenuseid, võib sotsiaalmeedia lisandmooduli käitaja paigutada teie arvutisse või muusse elektroonikaseadmesse küpsise, mis võimaldab käitajal tuvastada isikud, kes on meie veebisaiti varem vaadanud. Kui olete meie AbbVie teenuse lehitsemise ajal sisse loginud sotsiaalmeedia veebisaidile (nt Facebooki, Twitterisse), võimaldab sotsiaalmeedia lisandmoodul sellel sotsiaalmeedia veebisaidil saada teavet, et olete kasutanud meie AbbVie teenust. Samuti võimaldab sotsiaalmeedia lisandmoodul sotsiaalmeedia veebisaidil jagada oma sotsiaalmeedia veebisaidi teiste kasutajatega teavet teie tegevuse kohta meie AbbVie teenuses. Jagamisseadeid haldab sotsiaalmeedia veebisait ja neid reguleerivad selle privaatsuspõhimõtted.

MEIE VEEBISAITIDE KASUTAMINE ÜLE MAAILMA

Selle veebisaidi omanik ja käitaja on AbbVie Biopharmaceuticals GmbH, kuid teie esitatud teabele pääsevad juurde meie teistes riikides asuvad sidusettevõtjad, müüjad ja tarnijad, ja kui kasutate seda veebisaiti oma riigist väljas, on teie meiega suhtlemise tulemuseks paratamatult teabe edastamine üle rahvusvaheliste piiride. Isikuandmed võidakse edastada meie Ameerika Ühendriikides asuvale emaettevõtjale AbbVie Inc. või muudele AbbVie sidusettevõtjatele, territooriumitele, mis ei pruugi tagada isikuandmetele teie koduriigiga võrdväärsel tasemel kaitset. Oleme sõlminud ettevõttega AbbVie Inc. AbbVie sidusettevõtjate vahelise andmete edastamise lepingu, mis tugineb EL-i näidislepingule andmete edastamise kohta vastutavatele töötlejatele ja katab kogu AbbVie sidusettevõtjate vahelist isikuandmete edastamist kogu maailmas, et tagada teie isikuandmetele piisav kaitse. Selle koopia hankimiseks tuleb saata e-kiri aadressil privacyoffice@abbvie.com. Igasugune isikuandmete edastamine väljaspool EMP-d asuvatele kolmandatele isikutele toimub kooskõlas rahvusvaheliste andmeedastuspiirangutega, mis kehtivad EL-i andmekaitseseaduse kohaselt, muu hulgas EL-i näidislepingute kasutamise kaudu, mis käsitlevad andmete edastamist volitatud töötlejatele.

MEIE PRIVAATSUSTEATE MUUDATUSED

Kasutame isikuandmeid üksnes viisil, mida kirjeldatakse privaatsusteates, mis kehtis ajal, mil teave teilt koguti, või teie lubatud viisil. Jätame endale siiski õiguse muuta mis tahes ajal selle privaatsusteate tingimusi, järgides kõiki kohaldatavaid nõusoleku saamise nõudeid või juhul, kui see on seadusega ette nähtud. Kõiki selle privaatsusteate muudatusi kajastatakse sellel leheküljel koos uue jõustumiskuupäevaga. AbbVie kutsub teid üles muudatustest teadasaamiseks seda privaatsusteadet korrapäraselt üle vaatama. Igasuguseid isikuandmeid, mis kogutakse, kui jätkate AbbVie teenuste kasutamist, töödeldakse parajasti postitatud privaatsusteate kohaselt.

TAGASI ALGUSSE »

PRIVAATSUSTEATIS TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal (edaspidi: AbbVie või meie), aadress Rävala 4, 10143 Tallinn, Estonia, registreeritud äriregistris numbriga 12485540, on Eesti biofarmaatsia ettevõte, mis arendab ja turustab ravimeid ning pakub patsientidele suunatud lahendusi. AbbVie on osa üleilmsest kontsernist, mis keskendub tipptasemel ravi arendamisele ja uuendustele kogu maailmas. AbbVies suhtume tõsiselt sellesse, et isikuandmeid töödeldaks kooskõlas kohaldatavate seadustega. Me kogume ja kasutame ainult allkirjeldatud eesmärgi saavutamiseks vajalikku teavet.

Milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja miks?

Võime koguda teie kohta käivat teavet mitmesugustest allikatest, sealhulgas otse teilt endalt ja avalikult kättesaadavatest allikatest, nagu CVd ja resümeed, võrgu- ja muudest andmebaasidest ja veebisaitidelt, kolmandatelt isikutelt, näiteks IQVIAst (mis on üleilmse tervishoiutöötajate andmebaasi haldaja) ja muudest dokumentidest või vormidest, mida esitate, et osaleda AbbVie spondeeritud või toetatud algatustes, nagu AbbVie spondeeritud kliinilised uuringud ja arendustegevused, ravimiteabe ja AbbVie teenuste seminarid, haridusüritused ning kliinilise teabe ja uuenduste või muus kontekstis. 

AbbVie võib koguda ja kasutada mõnda või kõiki järgmistest isikuandmete kategooriatest:  

 • isiklikud andmed, nagu teie nimi, vanus, sugu ja kontaktandmed;
 • ametialased üksikasjad, nagu teie töökoht, ametinimetus, meditsiinivaldkond, milles tegutsete, kvalifikatsioon ja teadustegevus (näiteks varasem kliinilise uuringu kogemus ning varasem või praegune osalemine AbbVie ja teiste ettevõtete uuringutes), akadeemiliste või teaduslike uuringute ja artiklite avaldamine ning ühingutesse ja liitudesse kuulumine;
 • finantsteave, näiteks maksetega seotud teave, sealhulgas maksukohustuslase number, summade ülekanded, mis võivad sisaldada sissemakseid haridusürituste (nt registreerimistasud, sõidu- ja majutuskulud) ja teenuste, sealhulgas nõustamisteenuste eest;
 • meiega suhtlemise üksikasjad, näiteks milliseid kohtumisi oleme pidanud, milliseid teemasid arutlenud, teie teadmised ja küsimused, mida olete esitanud meie ettevõtte ja toodete kohta, milliseid materjale oleme teile tutvustanud ja mis tahes meile antud tagasiside, samuti teie arvamused ja tavad ravimite väljakirjutamise kohta, teie patsiente puudutavad tavad ja diagnoosid ning muu sarnane teave.

Töötlemise eesmärgid

AbbVie töötleb teie isikuandmeid meie klientide andmebaasides järgmistel eesmärkidel: 

 • teiega suhtlemise haldamiseks, sealhulgas analüüsiks, ettevõttesiseseks raamatupidamiseks, planeerimiseks, organiseerimiseks ja mis tahes koostöö läbivaatamiseks ja ühenduse võtmiseks;
 • asjakohase teabe andmiseks, arvestades teie teadmisi, huvisid ja eelistusi;
 • kohalduvate seaduste ja määruste järgimiseks, näiteks seoses ravimiohutuse järelevalvega, kui võtate AbbViega ühendust, et teatada oma patsiendi kogemusest mõne meie toote kasutamisel. 

Töötlemise õiguslik alus on meie õiguspärane huvi säilitada või soodustada teiega suhtlust või seost, teiega või teid puudutava lepingu sõlmimine, juriidilise kohustuse täitmine ja vajaduse korral teie nõusolek. Seaduse või lepingu alusel ei ole te kohustatud oma isikuandmeid AbbViele esitama.  Kuid selleks, et teiega suhtlust jätkata, peab AbbVie teie isikuandmeid töötlema.

Isikuandmete jagamine

AbbVie võib aeg-ajalt jagada teie isikuandmeid selles teatises kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks.  Eelkõige võime muuta teie isikuandmed kättesaadavaks järgmistele pooltele: 

 • AbbVie Inc., kes on meie emaettevõtjana vastutav töötleja ja teised sidusettevõtjad AbbVie kontsernis (nt jagatud piirkondlike või üleilmsete andmebaaside puhul) ning ettevõtted, kellega võime teha koostööd seoses kavandatavate või elluviidavate AbbVie projektidega, näiteks jagatud teadusalgatused; 
 • kolmandast isikust ettevõtted, kes tarnivad AbbViele kaupu või osutavad talle teenuseid, nagu õigusnõustamine, audiitori- ja IT-teenused, ning olenevalt teenuseliigist võivad need kolmandad isikud tegutseda AbbVie nimel teenuseosutajana või sõltumatult vastutava töötlejana; 
 • muud kolmandad isikud kohtumääruse kohaselt, et kaitsta AbbVie huve või kui seadus või kohtumenetlus seda nõuab; 
 • AbbVie ettevõtete tegelikud või võimalikud ostjad müügi, ühinemise või omandamise korral. 

Eelkirjeldatud viisil isikuandmete jagamine võib hõlmata nende edastamist riikidesse, sealhulgas väljaspool ELi või EMPd asuvatesse riikidesse, kelle andmekaitse ja eraelu puutumatuse seadused ei pruugi olla samaväärsed või sama kaitsetasemega kui teie asukohariigis.  Selleks et tagada andmete piisaval tasemel kaitse, on AbbVie ning AbbVie Inc. ja selle sidusettevõtjad sõlminud AbbVie sidusettevõtjate vahelise andmete edastamise kokkuleppe, mis sisaldab ELi näidislepingut andmete edastamiseks vastutavatele töötlejatele ning hõlmab kõiki isikuandmete edastusi AbbVie sidusettevõtjate vahel kogu maailmas, et tagada igasuguste edastatud andmete piisav kaitse. Selle kokkuleppe koopia saamiseks saatke taotlus e-posti teel aadressile privacyoffice@abbvie.com

Kui AbbVie kasutab teenuseosutajaid, kellel on juurdepääs isikuandmetele, nõuame, et sellised teenuseosutajad kaitseksid teie andmeid ja töötleksid teie isikuandmeid kooskõlas selle andmekaitseteatisega ja mitte muul eesmärgil. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele väljaspool ELi toimub kooskõlas rahvusvaheliste andmekaitse piirangutega, mida kohaldatakse ELi andmekaitsealaste õigusaktide alusel, sealhulgas kasutatakse vajaduse korral ELi näidislepinguid, mis puudutavad töötlejatele andmete edastamist.

Isikuandmete turvalisuse tagamine ja andmete säilitamine

AbbVie võtab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate privaatsus- ja andmekaitseseadustega.  Kui AbbVie palkab kolmandast isikust teenuseosutaja, valitakse see hoolikalt ning ta peab kasutama asjakohaseid meetmeid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamiseks. AbbVie säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni jätkame teiega suhtlust, välja arvatud juhul, kui seadusega nõutakse või lubatakse pikemat säilitusaega. 

Teie õigused

Võite pöörduda AbbVie poole, et taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme, ning nõuda, et parandame ebatäpsed andmed ja täiendame puudulikke andmeid. Võtke meiega ühendust, kui mõni teie esitatud andmetest muutub.  Kohaldatavas õiguses sätestatud tingimuste ja nõuete kohaselt võite olla oma isikuandmete töötlemise vastu, piirata oma andmete töötlemist ja nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime või edastaksime teie isikuandmed teile või mõnele teisele vastutavale töötlejale. 

Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta, võite selle nõusoleku igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta. Selline tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. Kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta, võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmete kaudu.

Oma õiguste teostamiseks võtke ühendust AbbVie ELi andmekaitseametnikuga ja/või esitage oma privaatsusega seotud küsimus aadressil abbvie.com/contactus.html ja valige „Privaatsusega seotud küsimus” või posti teel aadressil Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Saksamaa (tähelepanu: ELi andmekaitseametnik). Kui AbbVie ei saa nõutud andmeid esitada või teie taotlust täita, siis teavitatakse teid sellise otsuse põhjustest. Peale selle on teil õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele. 

Selleks et saada lisateavet teie andmetega seotud õiguste kohta ja selle kohta, kuidas AbbVie kasutab teie isikuandmeid, vaadake tervishoiutöötajatele mõeldud uuendatud privaatsusteatist aadressil lisateabe saamiseks klõpsake siin

Lisateavet AbbVie privaatsuspõhimõtete kohta saate meie üldisest privaatsusteatisest lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Muudatused tervishoiutöötajatele mõeldud privaatsusteatises

Jätame endale õiguse seda teatist igal ajal muuta (näiteks selleks, et järgida seaduste või määruste muudatusi, meie põhimõtteid, protseduure ja organisatsioonilist struktuuri, järelevalveasutuste kehtestatud või soovitatud nõudeid või muul alusel). Selle teatise muudatused hakkavad kehtima jõustumiskuupäeval. Teatise viimase versiooni leiate meie veebisaidilt. Edastame teile samuti kõik muudatused, kui see on nõutav.

TAGASI ALGUSSE »